vrijdag 3 april 2020

Palmpasen stokken uitleg en kleurplaatBeste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),

Dit jaar kunnen we door het Coronavirus helaas niet samen Palmzondag vieren. We kunnen ook niet bij elkaar komen om Palmpasen te knutselen en te versieren en we kunnen deze ook niet naar oude mensen brengen, want het is nu niet verstandig om bij hen op bezoek te gaan. Toch willen we oude mensen graag blij maken. Dat is nu juist heel belangrijk, omdat ze zich extra eenzaam kunnen voelen. Zij moeten ook weten dat het Pasen wordt!

We kunnen dat doen door geen echte palmpaasstok, maar wel een heel mooie tekening ervan te maken. Die doe je dan rond Palmzondag 5 april bij een oude, zieke en/of eenzame persoon in de brievenbus die er vast  heel blij mee is.

Hoe doe je het?
Print het lege Palmpaaskruis op de volgende bladzijde uit of teken zelf een kruis op een A4'tje en versier het.

Wat kun je tekenen
De kleuren van het crêpepapier dat om de stok heen gewikkeld hoort te zitten: eerst wit, daaroverheen groen, daaroverheen rood (om elkaar heen gevlochten). Zo wordt het kruis ‘ingepakt’ omdat de mensen op Palmzondag nog niet wisten dat Jezus op Goede Vrijdag aan het kruis zou sterven.

Een palm- of buxustakje. De mensen zwaaiden met palmtakken naar Jezus toen Hij binnentrok in Jeruzalem.

Twaalf pinda’s: voor de twaalf apostelen van Jezus. 

Een slinger van dertig rozijnen. Die staan voor de dertig zilveren munten die Judas kreeg toen hij Jezus verried.

Bovenop een broodhaantje. Het brood staat voor het Laatste Avondmaal en de haan voor de haan die kraaide toen Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende.

Twee sinaasappelen of mandarijntjes aan de dwarslat van het kruis. Ze staan voor de sponzen met water/azijn waarvan Jezus mocht drinken aan het kruis.

Eieren: teken van nieuw leven, Jezus’ verrijzenis, Pasen!

Dan is de tekening al aardig vol. Vergeet niet om onder het kruis nog een persoonlijke boodschap te schrijven voor degene die de tekening krijgt. 

Schrijf maar iets aardigs om deze persoon een zalig Pasen te wensen! Je kunt je naam en, als je wilt, je adres erbij zetten.

Succes,
Lizzy
donderdag 2 april 2020

Brief aan de oudere parochianen (80+)

Wij hebben ons uiterste best gedaan om te achterhalen of adressen uit onze administratie klopten, met name of er nog mensen op stonden die al overleden waren, verhuisd of aangegeven hadden geen contact meer te willen met de kerk.
Mochten er toch brieven verstuurd zijn in bovenstaande situaties, bieden bij onze welgemeende excuses aan en wij hopen dat u ons dit dan ook laat weten. Door een recente verandering van software zijn er fouten in de ledenadministratie geslopen.  De bijlage met o.a. onze telefoonnummers staan niet op deze site.  Mocht u ons willen benaderen via deze weg, kunt u een berichtje achterlaten.

Beste Parochianen,
In deze moeilijke en zeker voor de ouderen onder u, angstige tijd een berichtje van uw pastoraal team ter bemoediging. Wij zijn u niet vergeten! Integendeel, wij zijn achter de schermen druk bezig om op andere manieren contact te houden met onze parochianen.

Sinds een aantal weken ziet onze wereld er ineens heel anders uit. De bisschoppen hebben inmiddels alle maatregelen ter bestrijding van het corona virus aangescherpt en wij mogen tot 1 juni geen publieke vieringen houden. Geen vieringen met u als onze parochianen in de Goede Week, geen Paaswake, geen eerste Paasdag, geen Hemelvaart en Pinksteren. Wij kunnen ons er nog niets bij voorstellen. Wij hebben wel toestemming om in alle beslotenheid deze belangrijke dagen te vieren als pastoraal team, dat gaan wij ook doen en wij zullen voor u bidden. We zullen dan ook voor de misintenties van de afgelopen periode bidden.

Uit gesprekken die ik de afgelopen weken telefonisch met parochianen voerde, kwam heel sterk de ervaring van het alleen zijn naar voren. Het niet uit huis kunnen of durven, de (klein)kinderen die niet op bezoek komen uit angst om vader/moeder of opa/oma te besmetten. Dat hoorde ik bijna in alle gesprekken terugkomen. Dat moet velen van u zwaar vallen. Soms kan belletje, even skypen of facetimen (beeldbellen via de telefoon) een uitkomst zijn, maar het haalt het niet bij een bezoekje van uw dierbaren bij u thuis en een dikke knuffel van en voor iedereen.
Ook wij kunnen niet bij u op bezoek komen, want ook wij kunnen de drager zijn zonder dat wij er zelf last van hebben. Maar u mag ons altijd bellen als u behoefte heeft aan een gesprek, om samen te bidden of gewoon voor een praatje. Maak daar gewoon gebruik van. We hebben elkaar in deze tijd hard nodig, maar ook ons geloof!

Misschien kan het beeld van de kerk als Lichaam van Christus ons daarbij helpen. Paulus schrijft in de eerste brief aan de Korintiërs: ‘Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit’ (I Kor. 12, 26-27). Die verbondenheid in dat ene Lichaam verandert gelukkig niet nu wij voorlopig niet meer samen kunnen komen bij elkaar thuis en in onze kerkgebouwen. We leven met elkaar mee en blijven delen in elkaars vreugde en verdriet en vinden weer nieuwe wegen om toch gemeenschap te zijn.

We zijn bijna aan het einde van de veertigdagentijd gekomen, volgende week is het Palmpasen en gaan we de Goede Week in. Wij mogen er op vertrouwen dat wij in deze donkere en onzekere periode verbonden zijn en blijven in Christus en samen onderweg zijn naar het licht van Pasen.

In de bijlage vind u het gebed wat de bisschoppen ons gegeven hebben met het verzoek dit zoveel mogelijk in onze parochies te bidden, onze telefoonnummers, het adres van onze website en de facebookpagina, voor degenen die actief zijn op de computer.

Ik wens u namens het gehele pastoraal team alvast een gezegend Paasfeest!
Lizzy Beenhakker

woensdag 1 april 2020

Pastoraat op afstand


Waar houden wij ons de laatste weken mee bezig, zult u zich wellicht afvragen? Zitten wij thuis duimen te draaien? Nee, het pastoraat gaat door, op afstand helaas en nog steeds zoekend naar manieren om toch met u in contact te blijven. De Social Media zijn ons daarbij behulpzaam. Velen van u hebben de berichtjes al gelezen via deze blog, de website of via de Facebook pagina. Ook de wekelijkse gebedsmomenten op woensdag en zondag worden inmiddels geplaatst.Verder bellen en whatsappen wij ons helemaal suf! Het is fijn om zo met veel parochianen contact te kunnen houden.

Wij zijn ook met het team bij elkaar geweest om te kijken hoe wij Palmzondag, de Goede Week en Pasen kunnen vieren. Aanvankelijk was nog het plan om de kerken open te stellen op Palmzondag en eerste Paasdag om Palmpasen takken en devotiekaarsjes op te kunnen halen en u de gelegenheid te geven even in de kerk een kaarsje aan te steken of te bidden. Maar ook daar zien wij nu van af.

De aanleiding hiervoor is een brief van de gemeente die n.a.v. een noodverordening voor deze regio is uitgevaardigd, waarin de gemeente de kerken nadrukkelijk verzoekt dicht te blijven. Vanmorgen heb ik uitgebreid overleg gehad met de gemeente, daarna met de andere teamleden en wij hebben naar aanleiding van dit overleg besloten om de kerken niet open te stellen.
De zorgelijke situatie in de regio Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid laat dit eenvoudigweg niet toe. Het is volgens het RIVM ook nog niet precies duidelijk hoe de verspreiding van het virus plaats vindt. De palmtakjes en kaarsjes vormen wellicht een risico en wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en geen enkel risico lopen.
Helaas dus voorlopig tot 1 juni geen openstelling en geen vieringen in de kerk. Wij vieren in besloten kring als team en zullen daar wat op de site en op Facebook zetten.

Onze grote zorg is hoe wij de oudere parochianen (80+) kunnen bereiken. De mensen waar wij al op huisbezoeken kwamen vormen geen probleem, dat zijn contacten via de telefoon geworden. Maar er zijn nog zo veel meer, voornamelijk oudere parochianen, die niet via het internet te bereiken zijn en zich wellicht alleen voelen. Ook hiervoor hebben wij een oplossing bedacht.

Alle 80+ krijgen morgen of overmorgen namens de parochie een bemoedigende brief van het team, met als bijlage informatie over de situatie tot 1 juni en onze telefoonnummers en het aanbod dat zij altijd met ons kunnen bellen. Wij kunnen onmogelijk alle 80+ bellen....dit zijn er parochiebreed honderden.
De administratie heeft hiervoor een lijst uitgedraaid die met behulp van veel mensen is nagekeken en opgeschoond. Waarvoor onze dank! In de Hoeksche Waard en in Achthuizen worden deze brieven bezorgd samen met de Rondom. Vanmiddag hebben Steef en ik deze voor de overige kerkwijken gevouwen, in enveloppen gedaan en ik heb ze net op de post gedaan.
Morgen zal ik de brief en de bijlage ook op het internet publiceren. Deelt u vooral de berichtje, vieringen van de website, blog of Facebook…dank daarvoor.

Zorg voor uzelf en uw naaste !
Lizzy


dinsdag 24 maart 2020

Opnieuw aanvullende maatregelen door het Corona virus.


Beste mensen,

Helaas moeten we constateren dat er opnieuw drastische en aanvullende maatregelen genomen zijn i.v.m. het Corona virus. Tot 1 juni zijn alle vieringen met parochianen en bijeenkomsten met meer dan drie personen afgelast. Wij komen morgen als team bij elkaar om te bespreken hoe wij de komende tijd toch met u in contact kunnen blijven. Met name het bereiken van de ouderen onder ons is lastig. Zij hebben geen internet en dus ook geen Facebook of iets dergelijks. Het contact is op de mensen die al door ons bezocht werden en waar wij telefoonnummers van hebben, dus helemaal weg. Zij voelen zich hierdoor wellicht in de steek gelaten, maar we hebben niet van alle parochianen van 80+ telefoonnummers.  
Daarom hebben wij de dames van de parochie administratie verzocht om een lijst te produceren van mensen ouder dan 80 jaar, zodat wij in ieder geval kunnen gaan bellen.  Aangezien wij ook net overgegaan zijn op een nieuw systeem, heeft dit tijd nodig. Maar er wordt aan gewerkt!
De 'jongere' parochianen hebben veel al Facebook of kunnen de website benaderen. Deel gerust zo veel mogelijk de berichten van onze website/Facebook.

Maar ondanks al die moderne middelen voelen wij ons wel met de rug tegen de muur staan. Juist in deze tijd is er behoefte aan een persoonlijk gesprek, aan het uitwisselen van ervaringen, samen troost vinden in een viering of een ontmoeting, om met elkaar deze moeilijke en onzekere periode door te komen. En juist dat is niet verantwoord. Weet dat wij voor u bidden en ons op afstand met u verbonden weten. 

Houdt de website en/of Facebook in de gaten. Hieronder de link van ons bisdom, waar enkele regels gepubliceerd zijn.

Vrede en alle goeds,
Lizzymaandag 23 maart 2020


Was bidden ook maar zo besmettelijk


Bert Daelemans woont in Madrid, waar de lockdown hem in huis houdt. Heeft hij mooi tijd om te bidden, denkt hij. Maar of dat ook lukt… ‘Buiten op straat ligt alles stil, maar binnenin spookt het.’

Ik kwam bovenstaande quote tegen op internet en het raakte mij. Op straat is het bij in Nederland nog niet zo stil helaas. Blijkbaar zijn stranden en winkelcentra verre van stil. Toen ik vanmorgen mijn rondje met de hond maakte door de polder, viel het mij op dat het hier gelukkig wel rustiger is dan gewoonlijk. Het was koud, maar het zonnetje scheen en overal dient zich de lente aan…alsof er niets aan de hand is.

En toch, als je dan thuis komt en het journaal hoort met de laatste berichtgeving over het virus dat de wereld in haar greep houdt en we moeten vrezen voor een lockdown, spookt het binnen in. Weer meer besmettingen, ook op onze eilanden neemt het toe. Weer hoor je berichten over tekorten aan materiaal, etc. Weer een weekend waarop de meeste kerken de deuren gesloten hielden. 

Maar ook weer een weekend met online vieringen, meditaties, etc. Mooi dat er zo veel initiatieven zijn! De bisschoppen waren gisteren ‘biddend met ons verbonden’. De video’s van alle deelnemende bisschoppen zijn online terug te kijken op onze website: https://bit.ly/biddendverbonden.

Het helpt, als het van binnen spookt, om samen met elkaar te bidden. Aankomende woensdag om 12.00 uur heeft Paus Franciscus gevraagd om wereldwijd, ieder op zijn of haar eigen plek, het Onze Vader te bidden. Laten we aan die oproep gehoor geven en laat inderdaad dat bidden net zo besmettelijk zijn als dat vreselijke virus! Blijf gezond en pas op uzelf en op uw naaste!
Lizzy

vrijdag 20 maart 2020

Beste mensen,
Vele van onze ouderen zitten thuis, alleen, zonder contact met de buitenwereld. De afgelopen dagen heb ik van jullie verschillende tips ontvangen om mensen even te bellen.
Dank hiervoor! Veel mensen waren aangenaam verrast om even een gesprek te kunnen voeren en hun verhaal kwijt te kunnen.
Ga vooral hiermee door....via via mensen bereiken die zich alleen voelen is op dit moment de enigste manier om contact te krijgen. Veel ouderen gebruiken geen Social Media en wij mogen i.v.m. de AVG geen lijsten uitdraaien...leve de privacy hè!


Kinderen van K.B.S. De Nobelaer maken tekeningen voor de verpleeginstellingen, waar de bewoners nu ook geen bezoek meer mogen ontvangen. Maar als u ouderen kent die het ook fijn zouden vinden om een tekening/kaartje te ontvangen als een steuntje in de rug, laat het mij via een PB weten! Ik zorg dat het doorgegeven wordt.
En nogmaals, u kunt mij bellen als u behoefte heeft aan een praatje!
Zorg voor uzelf en voor elkaar!
Lizzy

donderdag 19 maart 2020

Geen vieringen tot 13 april!

Lees hier het laatste nieuws van de bischoppen. (18-3-2020)
Lees hier het nieuws van het bisdom inzake het corona virus. (13-3-2020)
Kijk op facebook pagina RK parochie “De Heilige Familie” voor een dagelijkse update.
De viering in de St. Jozef kapel te Melissant op 19 maart gaat i.v.m. het coronavirus niet door.
Het paastriduüm is afgelast.

Palmpasen stokken uitleg en kleurplaat

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s), Dit jaar kunnen we door het Coronavirus helaas niet samen Palmzondag vieren. We kunnen ook n...